Eko-Planeta

Dnia 02.03.2023 r. w naszej szkole odbył się OGÓLNOPOLSKI Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta”. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko-Planeta” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim.

 

Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży.

Ideą Konkursu jest:

        - upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego.

        - aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć.

        - poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.

Trzymamy kciuki za naszych uczniów:-)

 

Małgorzata Kozłowska