DZIEŃ KOBIET W ZSOIO

Z okazji Dnia Kobiet uczestnicy 11-3 Hufca Pracy uczący się w zawodzie magazynier – logistyk przygotowali kosze z kwiatami. Własnoręcznie przygotowane kwiaty metodą origami - papierowe tulipany zostały wręczone kadrze pedagogicznej Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, a także koleżankom z klas branżowych z Hufca Pracy.
Najserdeczniejsze życzenia dla Wszystkich Kobiet składają uczniowie ZSOiO "Ogrodnik" w Pruszczu Gdańskim.