Podsumowanie realizacji praktyk zawodowych 2TAK i 3TAK

Uczniowie 2TAK i 3TAK w okresie od 4 do 17 maja 2023 r. odbyli praktykę zawodową w ogrodach dydaktycznych ZSOiO w Pruszczu Gdańskim  w zawodzie technik architektury krajobrazu. 

Celem praktyk zawodowych było:

- projektowanie, urządzanie, pielęgnacja i konserwacja terenów zieleni,

- kształtowanie umiejętności wykonywania prac w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Tematyka praktyk zawodowych;

- w I kwalifikacji OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury polegała na;

-   opracowaniu projektów koncepcyjnych i technicznych obiektów roślinnych

-   projektowaniu układów roślinnych z uwzględnieniem warunków siedliskowych i wartości dekoracyjnych

-   ocenie stanu roślin przeznaczonych do urządzania obiektów architektury krajobrazu

-   posługiwaniu się narzędziami, urządzeniami i sprzętem ogrodniczym

-   przygotowaniu gleby do sadzenia roślin ozdobnych

-   wykonaniu czynności związane z sadzeniem roślin i zabiegami pielęgnacyjnymi roślin oraz wykonaniem podstawowych prac uprawowych i pielęgnacyjnych w szkolnej szkółce roślin ozdobnych.

 

Uczniowie 3TAK w ramach II kwalifikacji OGR.04. Organizacja prac związanych z projektowaniem, budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

-   wykonali roboty ziemne związane z budową małych form architektonicznych

-   posługiwali się narzędziami, urządzeniami i sprzętem do robót budowlanych

-   wykonali czynności związane z budową obiektów architektury krajobrazu

-   dobierali materiały budowlane do wykonania małych form architektury krajobrazu.

 

Uczniowie pod opieką nauczycieli wykonali;

- nowe rabaty bylinowe wzdłuż ul. Wojska Polskiego i przy bramie wjazdowej do ZSOiO.

- nasadzenia letnie kanny i aksamitki

- kolekcję roślin ozdobnych jednorocznych

- pielęgnację drzew i krzewów owocowych, ogrodu ziołowego i wysiew roślin w 3 tunelach

- doniczkowanie roślin w szkółce roślin ozdobnych

- zagospodarowanie 4 kompostów i obsadzenie ich roślinami ozdobnymi

- pielęgnację 4 zagonów byliniarni i kwietnika ceglanego

- konserwację patio szkoły i ogrodu japońskiego

- produkcję roślin ozdobnych w szklarni potrzebnych do nasadzeń

- założenie żywopłotu z ligustru i bluszczu wzdłuż płotu w Nowym Parku

- budowę schodów drewniano -betonowych i z kamienia łupanego z obsadzeniem roślinami ozdobnymi.

Podczas praktyki zawodowej wyróżnili się uczniowie; Kacper Kożyczkowski, Mikołaj Starkiewicz i Damian Lihs

Praktyki zawodowe prowadzili nauczyciele:

Ewa Hawrylak, Magdalena Kowalczyk, Marta Maj-Szymańska, Magdalena Półtarzycka, Olena Stolecka i Andrzej Dopka.

 

  Kierownik szkolenia praktycznego

Andrzej Dopka