XLVI edycja OWiUR

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nasz uczeń Kacper Kożyczkowski z klasy III TAK otrzymał tytuł laureata i został zwolniony z części pisemnej egzaminu zawodowego OGR.03

Laureaci i finaliści Olimpiady, są zwolnieni z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w zawodach odpowiadających zakresom tematycznym Olimpiady, zgodnie z komunikatem w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy, ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Patronem medialnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA oraz multiportal rolny agropolska.pl

W sobotę 27 maja po uroczystym otwarciu w Centrum Konferencyjnym UWM przyszedł czas na sprawdzenie wiedzy olimpijczyków. Pierwszym etapem był test. W każdym z 8 bloków tematycznych należało udzielić odpowiedzi na 60 pytań. Drugim etapem była część praktyczna, składająca się z 3 zadań. Łącznie uczestnicy mogą zebrać 120 punktów.

W niedzielę 28 maja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XLVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Z Zespołu Szkól Ogrodniczych i Ogólnokształcących  w Pruszczu Gdańskim w etapie centralnym OWiUR w bloku architektura krajobrazu, który odbył się na UWM w Olsztynie brał udział Kacper Kożyczkowski z klasy III TAK. Nasz uczeń otrzymał tytuł laureata i zostałzwolniony z części pisemnej egzaminu zawodowego OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.  

Rekordem tegorocznego finału jest wynik 118 punktów, który uzyskało dwóch uczniów z bloków produkcja zwierzęca oraz architektura krajobrazu.

 

Opiekunami ucznia były:

E Hawrylak i M. Kowalczyk

 

A. Dopka