wyniki egzaminów przeprowadzanych w sesji Lato 2023

Możliwość sprawdzenia wyników egzaminów poprzez portal zdającego SIOEPKZ – sesja Lato 2023

Zdający logują się w portalu zdającego pod adresem internetowym: SIOEPKZ

Kody aktywacyjne umożliwiające zdającym pierwsze zalogowanie się do portalu zdającego przekazuje
zdającym dyrektor OE.

Kody aktywacyjne, umożliwiające zdającym zalogowanie się do portalu zdającego, są ważne bezterminowo.