awans zawodowy

W dniu 30 sierpnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom mianowanym. Z naszej szkoły akt nadania otrzymała  dr Kinga Kochańska.

Starosta Gdański Marian Cichon podziękował nauczycielom za poświęcenie i wkład w rozwój młodego pokolenia, a także złożył życzenia wytrwałości i dalszych sukcesów zawodowych.

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” – taki tekst ślubowania składali nowi nauczyciele mianowani, potwierdzając je własnoręcznym podpisem.