Kangur 2024

Konkurs „Kangur Matematyczny” w 2024 roku odbędzie się 21 marca (czwartek) o godzinie 9.00. Konkurs ma charakter jednorazowego testu.

Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Prawo uczestnictwa w konkursie ma każdy uczeń, który wpłaci 16 zł do koordynatora lub klasowego nauczyciela matematyki do 19 stycznia 2024. Zebrane w ten sposób pieniądze będą przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych oraz na nagrody.

Sylwia Cygert – Szkolny Koordynator Konkursu

Autor: S.C.