e_Twinning

Wraz z końcem roku, zakończyliśmy współpracę w ramach programu międzynarodowego eTwinning. W  naszej szkole prowadziliśmy dwa projekty: „ Bridging Cultures” oraz „ Values education with movies”. Nawiązaliśmy współpracę z Turcją, Włochami, Hiszpanią i Rumunią.

Oba te projekty wymagały od uczniów wykorzystania nowoczesnych technologii multimedialnych, wyszukiwania i przetwarzania informacji w języku angielskim. Uczniowie mieli również możliwość konwersacji z pozostałymi uczestnikami projektu podczas spotkań on-line. Dziękujemy uczniom, którzy wykazali się determinacją i zaangażowaniem w pracę w projektach. A poniżej kilka poglądowych zdjęć z projektów…

Koordynator projektów: Agnieszka Sobiecka