BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

REKRUTACJA 2024/2025

SZKOŁA BEZPŁATNA

System nauczania: zaoczny (nauka w soboty i niedziele)

Czas trwania nauki: 2 lata

Zespół Szkół  Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego prowadzi nabór do BRANŻOWEJ SZKOŁY  II STOPNIA w zawodzie:

1.  TECHNIK LOGISTYK