OGRODNIK

Szkoła Branżowa I stopnia w zawodzie OGRODNIK

W zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:

OGR.02     Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

 

Kształcenie obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące,
 • przedmioty zawodowe,
 • ciekawe praktyki zawodowe na terenie szkoły i w firmach partnerskich

Nauczane przedmioty zawodowe:

 • działalność ogrodnicza
 • produkcja warzywnicza, sadownicza, roślin ozdobnych
 • przepisy ruchu drogowego
 • technika w ogrodnictwie
 • język obcy zawodowy


Przygotowanie zawodowe

Kształcenie w zawodzie ogrodnika ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego obsadzania i utrzymywania ogrodów, parków i trawników. Ogrodnik terenów zielonych współpracuje z zespołem specjalistów, min. z architektami, technikami, operatorami maszyn oraz robotnikami ogrodniczymi. Choć jego czynności są w dużym stopniu zrutynizowane, ostateczny efekt zależy od poczucia estetyki, staranności i rzetelności ogrodnika. Sadząc ozdobne rośliny, drzewa i krzewy, urządzając kwietniki i klomby, zakładając skalniaki, zostawia wizytówkę swego przedsiębiorstwa.

Ogrodnik będzie przygotowany do:

 • przygotowania podłoże do nasadzeń,
 • sadzenia drzew, krzewów, roślin ozdobnych, wysiewania trawy;
 • wykonania konstrukcji pod rośliny, ustalenia miejsc ich sadzenia;
 • przygotowania ścieżek, chodników, ścianek, skalniaków, oczek wodnych, płotków itp.;
 • sprawdzania stanu zdrowia roślin i drzew, usuwania chwastów, szkodników;
 • nawożenia i oprysku roślin;
 • przycinania roślin i umieszczania podpór,
 • koszenia trawników,
 • hodowani roślin z nasion lub sadzonek,
 • instalowania, obsługiwania sprzętu nawadniającego;
 • doradzania klientom w zakresie utrzymania ogrodu.

Staramy się, aby w naszej szkole absolwent otrzymał odpowiedni zasób wiedzy ogólnej i zawodowej, który daje podstawę do podjęcia pracy, jak również możliwość szybkiego przekwalifikowania się w różnych sytuacjach życiowych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą pracować w:

 • przedsiębiorstwach ogrodniczych,
 • zakładach konserwacji terenów zielonych,
 • firmach zajmujących projektowaniem i zakładaniem ogrodów.

Ogrodnicy mogą samodzielnie zajmować się pielęgnacją i utrzymaniem ogrodów pracując na własny rachunek.


Informacje dodatkowe:

 • posiadamy nowoczesne klasopracownie roślin ozdobnych,
 • w szkole istnieje dobrze wyposażony warsztat praktycznej nauki zawodu, a maszyny i sprzęt ogrodniczy jest dostępny dla uczniów,
 • od lat tworzymy piękne poletka dydaktyczne, np. ogród ziołowy, japoński, a w ogrodach szkoły posiadamy bogatą kolekcję drzew, krzewów oraz bylin,
 • bierzemy udział w licznych wystawach ogrodniczych na szczeblu szkolnym i ogólnopolskim,
 • w ramach zajęć organizowane są wycieczki dydaktyczne, podczas których młodzież poznaje różnorodność ogrodów np. Wirty, Dobrzyca, Frank-Raj, Polagra - Poznań.