SPRZEDAWCA

Szkoła Branżowa I stopnia w zawodzie SPRZEDAWCA

 

W zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:

HAN.01   Prowadzenie sprzedaży

 

Kształcenie obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące,
 • przedmioty zawodowe,
 • ciekawe praktyki zawodowe w sklepach lub hurtowniach.

Nauczane przedmioty zawodowe:

 • sprzedaż towarów
 • towaroznawstwo
 • podstawy działalności handlowej
 • organizacja sprzedaży i promocji
 • podstawy przedsiębiorczości
 • obsługa programów komputerowych


Przygotowanie zawodowe:

Kształcenie w zawodzie sprzedawcy ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Sprzedawca należy do zawodów typowo usługowych, zatem w kształceniu naszych uczniów zwracamy uwagę na istotne dla przyszłego sprzedawcy cechy, a w szczególności:

 • komunikatywność,
 • uczciwość i rzetelność,
 • zamiłowanie do porządku i dokładność,
 • odpowiedzialność i systematyczność w działaniu.

Staramy się, aby w naszej szkole absolwent otrzymał odpowiedni zasób wiedzy ogólnej i zawodowej, który daje podstawę do podjęcia pracy, jak również możliwość szybkiego przekwalifikowania się w różnych sytuacjach życiowych.

Perspektywy zawodowe 

Absolwenci mogą pracować w:

 • sklepach,
 • magazynach,
 • hurtowniach,,
 • przedsiębiorstwach handlowych
 • punktach sprzedaży,
 • dużych i małych korporacjach handlowych,

Sprzedawcy mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą świadcząc usługi handlowe.

Informacje dodatkowe:

 • pracownia sprzedawcy wyposażona w sprzęt wagowo-kasowy i komputery,
 • pracownia jest jednocześnie ośrodkiem egzaminacyjnym,
 • prowadzimy zajęcia dodatkowe pod kątem egzaminu zewnętrznego teoretycznego i praktycznego,
 • stała opieka Kierownika Szkolenia Praktycznego, który monitoruje praktyki,
 • młodzież ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział z zajęciach dodatkowych
 • bierzemy udział w szkolnych i wojewódzkich konkursach dotyczących zawodu sprzedawcy.