MAGAZYNIER-LOGISTYK

Szkoła Branżowa I stopnia w zawodzie MAGAZYNIER-LOGISTYK

W zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:

SPL.01  Obsługa magazynów

Czym się zajmuje magazynier-logistyk?

 • - przyjmuje i wydaje towary z magazynu oraz je przechowuje,
 • - prowadzi dokumentację magazynową przy użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi,
 • - układa przyjęte towary w magazynie, zabezpiecza je przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą,
 • - oznakowuje składowane towary,
 • - przestrzega terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań,
 • - dba o porządek i czystość w magazynie,
 • - bierze udział w inwentaryzacjach,
 • - przyjmuje reklamacje wadliwych towarów,
 • - ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mu towary i środki,
 • - nadzoruje pracę osób zatrudnionych w magazynie,
 • - monitoruje zasoby magazynowe.