Magdalena Prądzińska

Magdalena Prądzińska od ponad roku jest członkiem MDP. Szkoli się z zakresu pożarnictwa oraz pierwszej pomocy.
Służba w Ochotniczej Straży Pożarnej jako pasja? Jesteśmy zaŚmiech