OPŁATY

Opłatę za duplikat legitymacji (9 zł) wnosi się na konto bankowe szkoły:
Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego
Nr konta Millenium 94 1160 2202 0000 0000 6194 4379

Tytuł wpłaty:
Opłata za duplikat legitymacji szkolnej
imię i nazwisko dziecka

Opłatę za duplikat świadectwa ukończenia szkoły (26 zł) wnosi się na konto bankowe szkoły:
Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego
Nr konta Millenium 94 1160 2202 0000 0000 6194 4379

Tytuł wpłaty:
Opłata za duplikat świadectwa ukończenia szkoły
imię i nazwisko dziecka