OPŁATA ZA SZAFKĘ

Opłata za szafkę jest bezzwrotna wnosi się ją na konto bankowe Rady Rodziców:

klasy liceum i technikum (50 zł)

klasy szkoły branżowej (25 zł)

Nr konta Millenium 52 1160 2202 0000 0000 5355 0076

Bank Millennium S.A.

Tytuł wpłaty:
Opłata za szafkę
imię i nazwisko dziecka oraz klasę