PEDAGOG SPECJALNY

Wioleta Wilk

e-mail:   wioleta.wilk@zsoio.pl

Pedagog specjalny zajmuje się działalnością wychowawczo-dydaktyczną i rewalidacyjną. Pracuje najczęściej z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim oraz umiarkowanym. Każdego dnia stara się wspierać ich wszechstronny rozwój, dopasowując konkretne formy aktywności.

 

 • rozpoznaje  możliwości oraz indywidualne potrzeby ucznia oraz wspiera  go w dążeniu do zaspokojenia tych potrzeb,
 • rozpoznaje przyczyny trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
 • wspiera ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
 • pomaga uzyskać różnego rodzaju stypendia: naukowe, sportowe,  socjalne
 • wspiera rozwój pasji i zainteresowań uczniów
 • prowadzi edukację prozdrowotną i promocję zdrowia
 • wspiera nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
 • prowadzi zajęcia z socjoterapii i rewalidacji
 • wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • umożliwia rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
 • podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

 

Pedagog specjalny może pomóc,  jeśli:

-potrzebujesz być wysłuchany,

- potrzebujesz motywacji do nauki,  lub wsparcia w organizacji procesu nauki,

- chcesz konstruktywnie spędzać swój czas wolny:  rozwijać swoje pasje, talenty, zrobić coś dobrego dla innych,

- chcesz poznać sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania konfliktów,

 

  

 

B_222 - Wioleta Wilk

 

Godziny dyżurów:

Poniedziałek: 7:30-16:00
Wtorek: 7:30 -12:00 
Środa: 8:00 -11:00
Czwartek: 8:00- 13:00
Piątek: 8:00 - 13:00

 

 

Można się  ze mną skontaktować również za pośrednictwem dziennika Vulcan