Zaproszenie do udziału w OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE ZNAJOMOŚCI AFRYKI

Zapraszam do udziału w OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE ZNAJOMOŚCI AFRYKI. Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Olimpiadę organizuje się, jako trzystopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim:

 a) I stopień ‐ szkolny;

 b) II stopień ‐ okręgowy;

 c) III stopień ‐ centralny.

 NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 25 listopada 2022 r.

 ETAP SZKOLNY 5.12.2022!!!!

 Olimpiada Znajomości Afryki wprowadza uczniów w świat wiedzy o kontynencie afrykańskim oraz pracujących tam blisko 900 polskich misjonarzy, dbając o ich rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny oraz społeczny. Cele edukacyjne Olimpiady mają na celu kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur,

obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych rozwijanie postaw tolerancji i eliminowania postaw ksenofobicznych.

 Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez uczniów biorących udział w Olimpiadzie Znajomości Afryki należą:

większa świadomość istnienia innych kultur (języków, zwyczajów, tradycji i systemu przekonań), otwartość, tolerancja,

poszanowanie różnic kulturowych oraz wyrozumiałość i elastyczność. Uczniowie uzyskają świadomość wartości swojej własnej kultury,

jej oddziaływania na inne kultury, a jednocześnie uczą się doceniać różnorodność kulturową oraz

staną się bardziej otwarci i zainteresowani różnorodnością.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami oraz z zakresem materiału na stronie olimpiady https://olimpiadaoafryce.pl

Informacje o olimpiadzie znajdują się również na plakatach zamieszczonych przy różnych wejściach do szkoły:-))

 Proszę o kontakt na dzienniku Małgorzata Kozłowska, udzielę również wszelkich informacji:-))

oraz u P. Magdaleny Dworniczak w sali B013.

 

Pozdrawiam serdecznie

 

Małgorzata Kozłowska

Magdalena Dworniczak