東京から来た友達

18 stycznia mieliśmy po raz kolejny przyjemność rozmowy z uczniami ze szkoły średniej z Tokio. Wszystkie rozmowy ustalane są z Panem Masahiro Nagashima, który pracuje w tokijskim kuratorium oświaty. Tym razem wymieniliśmy się także uwagami z asystentkami nauczycieli, które przybyły do Japonii z południowej Afryki i opowiadały o kulturowym szoku, jaki przeżyły po przyjeździe do Kraju Kwitnącej Wiśni.

Fascynująca była mnogość zainteresowań japońskiej młodzieży, od tańca i gry na instrumentach po kolekcjonowanie kamieni czy poszukiwanie skamieniałości.

Już cieszymy się na kolejne spotkania!