OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELI

e-mail   kadry@zsoio.pl             tel. (58) 682 35 10   wew. 12

 

1. Nauczyciel przedmiotów zawodowych OGRODNIK - 1,0 etatu (WAKAT).

2. Nauczyciel przedmiotów zawodowych ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - 1,0 etatu (WAKAT).

3. Nauczyciel MATEMATYKI - 0,5 etatu (WAKAT). (nabór zakończony)

4. Nauczyciel FIZYKI - 0,25 etatu (WAKAT). (nabór zakończony)

5. Nauczyciel JĘZYKA POLSKIEGO - 0,5 etatu. (nabór zakończony)

6. Nauczyciel HISTORII i WOS - 1,0 etatu. (nabór zakończony)

7. Nauczyciel specjalista - REWALIDACJA - 0,5 etatu.

8. Nauczyciel specjalista - PEDAGOG SZKOLNY - 1,0 etatu - umowa na zastępstwo. (nabór zakończony)