KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZSOiO

Autor: JP

Liceum Ogólnokształcące

Klasa o profilu administracyjno-prawnym:

Klasa o profilu matematyczno-informatycznym:

Klasa o profilu sportowym (spec. piłka nożna i siatkówka)

Technik Architektury Krajobrazu

Edukacja kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz zdobyciem
DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

Technik Ekonomista

  • Edukacja kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz zdobyciem
    DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

Technik Handlowiec

Edukacja kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz zdobyciem
DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

Technik Logistyk

  • Edukacja kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz zdobyciem
    DYPLOMU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

OGRODNIK

Szkoła Branżowa I stopnia w zawodzie OGRODNIK

SPRZEDAWCA

Szkoła Branżowa I stopnia w zawodzie SPRZEDAWCA

FRYZJER

Szkoła Branżowa I stopnia w zawodzie FRYZJER

MAGAZYNIER-LOGISTYK

Szkoła Branżowa I stopnia w zawodzie MAGAZYNIER-LOGISTYK