EGZAMINY ZAWODOWE

wyniki egzaminów przeprowadzanych w sesji Lato 2023

Możliwość sprawdzenia wyników egzaminów poprzez portal zdającego SIOEPKZ – sesja Lato 2023

Zdający logują się w portalu zdającego pod adresem internetowym: SIOEPKZ

wyniki egzaminu zawodowego - lato 2023

Wyniki egzaminów zostaną przekazane i opublikowane w dniu 31 sierpnia 2023 roku od godziny 10.00

Uczniowie, którzy zdadzą egzaminy zawodowe Lato 2023 otrzymają świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Dokumenty te trafią do szkół 8 września 2023 roku.