EGZAMINY ZAWODOWE

Wyniki i treść egzaminów pisemnych przeprowadzanych w sesji Lato 2024

Dostęp do treści rozwiązywanych zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi będzie w terminie od 1 do 14 lipca 2024 r.

Zdający logują się w portalu zdającego pod adresem internetowym: SIOEPKZ