Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Kadra

Kadra

Imię i nazwisko

funkcja,  nauczany przedmiot

Krzysztof Niecko
Dyrektor Szkoły
Małgorzata Adamczak  język angielski
Janusz Aszyk  wychowanie fizyczne
Piotr Aszyk  informatyka, przedmioty zawodowe
Magdalena Balicka  język angielski
Grażyna Barańska  biologia
Tatiana Bartkowska  informatyka
Piotr Bartosiewicz wychowanie fizyczne
Aldona Bąkowska  matematyka, przedmioty ekonomiczne
Anna Byczuk  historia, HiT
Bogusława Bylica  przedmioty ekonomiczne
Sylwia Cygert  matematyka
Witold Chamski  historia, HiT, WOS
Katarzyna Chojecka doradca zawodowy
Celina Bójczuk  przedmioty zawodowe
ks. Dominik Cichy  religia
Kamila Cisewska  wychowanie fizyczne
Magdalena Czerwińska  przedmioty architektury krajobrazu
Olga Czucha  język angielski
Andrzej Dopka podstawy przedsiębiorczości, EDB, przedmioty zawodowe
Mirosław Dułak  geografia
Magdalena Dworniczak  geografia, biologia, EDB
Lidia Fedio  język angielski
ks. Krzysztof Hapka  religia
Beata Gajdamowicz  język niemiecki
Halina Grobelna  przedmioty zawodowe ekonomiczne
Magdalena Gliniecka historia, HiT
Ewa Hawrylak  przedmioty architektury krajobrazu i ogrodnictwa
Iwona Henke-Kaczyńska  język niemiecki
Małgorzata Hinc przedmioty zawodowe
Stanisława Grzelczak przedmioty zawodowe
Kazimierz Kosiński przedmioty zawodowe
Hanna Kasperek przedmioty zawodowe
Anna Kłucińska przedmioty zawodowe
Marzena Kobierzycka-Rost  język angielski
dr Kinga Kochańska  chemia, matematyka
Natalia Konarzewska  matematyka
dr Jan Kopiński  przedmioty zawodowe
Izabela Kosiedowska  matematyka
Kazimierz Kosiński  przedioty zawodowe
Wiesława Kowalska język polski
 M. Januszewska  biologia
Anna Krajewska  język polski
Magdalena Krajewska  chemia, matematyka, fizyka
Marta Krasińska  wychowanie fizyczne
Alicja Krawczuk  wicedyrektor, język polski, język angielski
ks. Grzegorz Kreft  religia
Izabela Kosiedowska  matematyka
Irena Krause-Kurasińska  język niemiecki
Artur Kusz historia, HiT
Aleksandra Kwias  wychowanie fizyczne
Alicja Kwiatkowska  przedmioty zawodowe
Janina Liedtke-Szymczak  przedmioty zawodowe
Maciej Litwicki  przedmioty zawodowe
dr Ewa Łączek-Tarazewicz przedmioty zawodowe
Barbara Maciejewska  język polski, historia
Marta Maj-Szymańska  przedmioty zawodowe
Marcin Makowski  język angielski, język niemiecki
Anna Miotke  informatyka
Ewelina Naczk  język angielski
dr Krzysztof Nyrek historia, HiT, WOS
Dawid Olszewski  wychowanie fizyczne
Katarzyna Pawlikowska  przedmioty zawodowe
Sylwia Pestka  język niemiecki
Izabela Piecuch  język angielski
Michał Piotrowski  geografia
Janusz Prabucki wicedyrektor, fizyka, matematyka
Grażyna Ronżewska-Orłowska  język angielski
Anna Rozalewicz  język polski
Grzegorz Sadowski  wychowanie fizyczne
Michał Seroczyński  przedmioty zawodowe
Artur Sobczyk  matematyka
Dariusz Suchomski przedmioty zawodowe
Aneta Szala przedmioty zawodowe
Miłosz Szulc  język angielski
Jarosław Szczukowski  kierownik szkolenia praktycznego, matematyka, przedmioty zawodowe
 Mirosław Mielczarski  matematyka
Joanna  Świętorecka  język angielski
 Anna Olitkowska  matematyka, chemia
 Anna Pyszka-Miotk  przedmioty zawodowe
 Olena Stolecka  plastyka
Teresa Wesołowska  przedmioty zawodowe
Anna Wojciechowska  język niemiecki
Anna Wojtaś  język polski
Paweł Zmiarowski  wychowanie fizyczne