Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Nowości

Nowości

Szanowni Rodzice i Kandydaci na uczniów ZSOiO!

Do dnia 19 lipca 2024 r. (piątek) do godz. 1500  prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia do ZSOiO w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one jeszcze złożone. W przypadku kandydatów na uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe proszę dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Wszystkie działania dotyczące obsługi rekrutacji 2024 odbywają się w budynku C.

certyfikat szkoły z życiem

Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących otrzymał certyfikat "Szkoły z Życiem" za zaangażowanie w szerzenie wiedzy w zakresie walki z nowotworami krwi.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

REKRUTACJA 2024/2025

SZKOŁA BEZPŁATNA

System nauczania: zaoczny (nauka w soboty i niedziele)

Do liceum dla dorosłych mogą być przyjęte osoby, które w bieżącym roku kalendarzowym ukończą 18 lat lub absolwenci szkoły branżowej, którzy nie ukończyli jeszcze 18- roku życia.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

REKRUTACJA 2024/2025

SZKOŁA BEZPŁATNA

System nauczania: zaoczny (nauka w soboty i niedziele)

Czas trwania nauki: 2 lata

Zespół Szkół  Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego prowadzi nabór do BRANŻOWEJ SZKOŁY  II STOPNIA w zawodzie:

1.  TECHNIK LOGISTYK

REKRUTACJA 2024/2025

Komisja rekrutacyjna zaprasza kandydatów do przeprowadzania kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I i II stopnia od dnia 24 czerwca br. w godzinach od 9:00 do 13:00 (od poniedziałku do piątku) do BUDYNKU „C”

zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

Dzisiaj w naszej szkole zabrzmiał ostatni dzwonek. Na zakończenie roku szkolnego, przygotowane przez klasę 2c LO pod okiem Pana Witolda Chamskiego, przybyli znamienici goście - Senator RP p. Ryszard Świlski oraz Starosta Powiatu Gdańskiego p. Jarosław Karnath.

ZWIEDZANIE PORTU LOTNICZEGO IM. LECHA WAŁĘSY W GDAŃSKU RĘBIECHOWIE

W dniu 19 czerwca klasa 1a LO wraz z opiekunami uczestniczyła w wycieczce, której celem było zwiedzenie Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Rębiechowie. Lotnisko składa się z 2 terminali T1 i T2.  W nowoczesnym terminalu T2 zobaczyliśmy i dowiedzieliśmy się na czym polega proces odprawy bezpieczeństwa, odprawy bagażowej, obsługa pasażerów opuszczających terminal, wsiadanie pasażerów do samolotów.  

e_Twinning

Wraz z końcem roku, zakończyliśmy współpracę w ramach programu międzynarodowego eTwinning. W  naszej szkole prowadziliśmy dwa projekty: „ Bridging Cultures” oraz „ Values education with movies”. Nawiązaliśmy współpracę z Turcją, Włochami, Hiszpanią i Rumunią.

wycieczka do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

Uczniowie klasy 4TAK z wychowawcą Jarosławem Szczukowskim 18 czerwca 2024 brali udział w wycieczce do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Podziwiali krajobraz i zwierzęta, poznali ciekawostki z ich życia. Odwiedzili też Kokosankę - Pingwina Roku 2024 na świecie. Wycieczka wzbogaciła wiedzę i dostarczyła wielu miłych wrażeń.

Delegacja ze SZKOŁY OGRODNICZEJ Z LITOMYŚLA w ZSOiO

Uczennice klasy pierwszej branżowej szkoły fryzjerskiej uczesały naszych uroczych gości z Litomyśla. Następnie, tak przygotowani, wszyscy wyruszyli zwiedzić Zamek w Malborku i naszkicować kolejne prace zaliczeniowe.