Spotkanie dyrektorów szkół

W dniu 23 marca br. w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących odbyło się spotkania robocze dyrektorów szkół z Gdańska, powiatu gdańskiego i powiatu nowodworskiego. Szkolenie i konsultacje z zakresu projektowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2023/2024 prowadził st. wizytator Marek Nowicki. W spotkaniu uczestniczyły Wicestarosta Pani Marzena Biernacka i Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Jolanta Andrysiak-Olszewska.