OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim ,
ul. Wojska Polskiego 4 , 83-000 Pruszcz Gdański czyli szkoła, którą reprezentuje Dyrektor Krzysztof Niecko.

  

Inspektor Ochrony Danych: Wiesława Pietrzak

POLITYKA PRYWATNOŚCI

A. CZĘŚĆ OGÓLNA

W ramach Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim mamy kilku Administratorów Danych Osobowych. W zależności jaką sprawę kieruje Pan/Pani do Zespołu Szkół może dojść do przekazania danych osobowych do innego Administratora Danych Osobowych. Poniżej wykazujemy wszystkich Administratorów Danych Osobowych.

Administrator danych osobowych:

W zakresie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim, Administratorem Danych Osobowych jest:

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (dalej: „Administrator”), z siedzibą: przy ulicy Wojska Polskiego 4, 83-000 Pruszcz Gdański. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na powyższy. adres lub drogą mailową pod adresem: sekretariat@zsoio.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@zsoio.pl.

W zakresie Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Pruszczu Gdańskim, Administratorem Danych Osobowych jest:

Administratorem danych osobowych jest Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Pruszczu Gdańskim (dalej: „Administrator”), z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 4, 83-000 Pruszcz Gdański. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na w/w adres lub drogą mailową pod adresem: sekretariat@zsoio.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@zsoio.pl.

W zakresie Branżowej Szkoły II stopnia w Pruszczu Gdańskim, Administratorem Danych Osobowych jest:

Administratorem danych osobowych jest Branżowa Szkoła II Stopnia w Pruszczu Gdańskim (dalej: „Administrator”), z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 4, 83-000 Pruszcz Gdański. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na w/w adres lub drogą mailową pod adresem:...