Aktywna tablica 2020-2024

Sprawozdanie końcowe z realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjunych - "Aktywna tablica"

Sprawozdanie końcowe z realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

W roku szkolnym 2023/2024 w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” nasze szkoły tj.

 1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MARIANA RACIBORSKIEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM
 2. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH
  I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MARIANA RACIBORSKIEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM
 3. TECHNIKUM NR 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MARIANA RACIBORSKIEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM
 4. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PRUSZCZU GDAŃSKIM W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MARIANA RACIBORSKIEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM

otrzymały dofinansowanie w łącznej kwocie 56.000,00 zł (całkowita wartość zadania: 81.400,00 zł).

Dofinansowanie przeznaczono na zakup 3 szt. monitorów interaktywnych Hikvision 75”, 1 szt. monitora interaktywnego Hikvision 65” oraz 4 szt. głośników partybox 310 JBL.

W ramach udzielonego wsparcia finansowego dyrektor szkoły zapewnił instalację, uruchomienie oraz zintegrowanie zakupionego sprzętu z infrastrukturą szkolną oraz zapewnił techniczne szkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi zakupionych urządzeń
i oprogramowania wchodzących w skład sprzętu.

Podjęto działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania polegające na:

 1. uczestniczeniu w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu pięciu nauczycieli z każdego oddziału,
 2. uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela z każdego oddziału
  w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu,
  w tym:
 3. udziale w co najmniej...