Posiedzenie Rady Dyrektorów Szkół Branżowych przy Pomorskim Kuratorze Oświaty

W dniu 25 maja w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących mieliśmy przyjemność gościć Pomorskiego Kuratora Oświaty Panią Małgorzatę Bielang i członków Rady Dyrektorów Szkół Branżowych przy Pomorskim Kuratorze Oświaty. Obecni na spotkaniu, jako gospodarze byli również Starosta Powiatu Gdańskiego Pan Marian Cichon i Wicestarosta Pani Marzena Biernacka.

Koordynator wojewódzki ds. kształcenia zawodowego st. wizytator Pan Marek Nowicki przedstawił temat: Szczególne uwarunkowania związane z kształceniem w zawodzie, natomiast Pani Marzena Lipka Koordynator wojewódzki ds. Rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych i szkół policealnych zaprezentowała kwestie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.

W posiedzeniu wzięła udział dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Pani Małgorzata Bartoszewska-Dogan z pracownikiem Panią Agnieszką Krydą, która omówiła Zasady przeprowadzania i refundacji badań dla kandydatów na uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 przepisy z zakresu medycyny pracy, profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, osobami uczącymi się i młodocianymi.
 
W przerwie między obradami i wykładami szkoleniowymi uczestnicy Rady Dyrektorów mieli okazję zapoznać się z pięknymi terenami ogrodowo-parkowymi naszej placówki.