Rekrutacja do ZLO 2024/2025

Do liceum dla dorosłych mogą być przyjęte osoby, które w bieżącym roku kalendarzowym ukończą 18 lat lub absolwenci szkoły branżowej, którzy nie ukończyli jeszcze 18- roku życia.

1. Liceum zaoczne dla dorosłych w ZSOiO jest bezpłatne.

2. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, średnio co dwa tygodnie.

3. Nauka dla absolwentów szkół podstawowych w liceum dla dorosłych trwa 4 lata.

4. Nauka dla absolwentów branżowych szkół I stopnia w liceum dla dorosłych trwa 3 lata.

5. Po ukończeniu szkoły słuchacze mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

6. Realizujemy rozszerzony program naucznia z matematyki i geografii.

7. Podstawą udziału kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o postępowanie rekrutacyjne.

8. Wniosek rekrutacyjny składa sie w sekretariacie szkoły.

9. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

10. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w nauczaniu sprawimy, że Twoja edukacja zakończy się sukcesem.

 

 

Sekretariat Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych znajduje się gabinecie B_217.

e-mail: sekretariat_LOd@zsoio.pl