PEDAGOG SZKOLNY

Przemysław Stępień

e-mail:   przemyslaw.stepien@zsoio.pl

 

Podstawowym zadaniem pedagoga szkolnego jest  oferowanie pomocy zarówno uczniom jak i nauczycielom oraz wychowawcom i rodzicom. Pedagog szkolny jest osobą, która wspiera uczniów, rodziców i nauczycieli, diagnozuje problemy wychowawcze i edukacyjne,  pomaga rozwiązywać konflikty w społeczności szkolnej.

Pedagog szkolny:

 • rozpoznaje  możliwości oraz indywidualne potrzeby ucznia oraz wspiera  go w dążeniu do zaspokojenia tych potrzeb,
 • rozpoznaje przyczyny trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
 • wspiera ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
 • pomaga uzyskać różnego rodzaju stypendia: naukowe, sportowe,  socjalne
 • wspiera rozwój pasji i zainteresowań uczniów
 • prowadzi edukację prozdrowotną i promocję zdrowia
 • wspiera nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
 • prowadzi zajęcia z socjoterapii i rewalidacji
 • wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • umożliwia rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
 • podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

 

Pedagog może pomóc,  jeśli:

-potrzebujesz być wysłuchany,

- potrzebujesz motywacji do nauki,  lub wsparcia w organizacji procesu nauki,

- chcesz konstruktywnie spędzać swój czas wolny: zaangażować się w wolontariat, rozwijać swoje pasje, talenty, zrobić coś dobrego dla innych,

- chcesz poznać sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania konfliktów,

- chcesz dowiedzieć się więcej na temat stypendiów.

 

 

B110 –Przemysław Stępień 

 

Godziny dyżurów:

Pon.: 12.00 - 17.30 

Wt.: 13.30 - 17.30

Śr: 8.00 -12.00 

Czw.: 13.30  -17.30

Pt.: 12.30-15.30

 

Telefon kontaktowy: (58) 682-35-10, wew. 29;

Można się  ze mną skontaktować również za pośrednictwem dzienniak Vulcan