Technik Architektury Krajobrazu

Edukacja kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz zdobyciem
DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

W zawodzie technik architektury krajobrazu wyodrębniono dwie kwalifikacje:

 • OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

  OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

 

Kształcenie obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące, w tym:
  • przedmioty rozszerzone:  biologia,
  • przedmioty uzupełniające: historia, wiedza o społeczeństwie.
 • przedmioty zawodowe,
 • ciekawe praktyki zawodowe na terenie szkoły oraz firmach partnerskich.

Nauczane przedmioty zawodowe:

 • podstawy projektowania architektury krajobrazu
 • urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu
 • rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
 • obiekty małej architektury krajobrazu
 • działalność gospodarcza
 • przepisy ruchu drogowego
 • język obcy zawodowy


Technik Architektury Krajobrazu będzie przygotowany do:

 • projektowania i kształtowania krajobrazu,
 • realizacji i pielęgnacji terenów zielonych towarzyszących budynkom mieszkalnym,
 • kształtowania i pielęgnacji terenów zielonych przy obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej,
 • projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych (oczka wodne, fontanny, kwietniki, ławki, ogrodzenia, altanki i inne),
 • posługiwania się programem komputerowym do tworzenia wizualizacji ogrodów i terenów zielonych,
 • pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu (ogrody, parki, skwery, zieleń na osiedlach...),
 • prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu,
 • kierowania ludźmi przy pracach ziemnych, nasadzeniowych, nawierzchniowych, montażowych,
 • nadzoru prac rekultywacyjnych.

 

Perspektywy zawodowe, czyli gdzie nasi absolwenci mogą pracować:

 • przedsiębiorstwach prowadzących działalność w  zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu,
 • przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu,
 • firmach produkujących i zaopatrujących w materiał roślinny i  elementy architektury ogrodów,
 • urzędach, instytucjach i organizacjach zajmujących się opieką i ochroną krajobrazów kulturowych,
 • firmach zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych,
 • prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

 

Informacje dodatkowe:

 • posiadamy nowoczesne klasopracownie architektury krajobrazu i roślin ozdobnych, wyposażone w komputery i duże monitory,
 • w szkole istnieje dobrze wyposażony warsztat praktycznej nauki zawodu, a maszyny i sprzęt ogrodniczy jest dostępny dla uczniów,
 • od lat tworzymy piękne poletka dydaktyczne, np. ogród ziołowy, japoński, miniatura barokowego założenia ogrodowego, a w ogrodach szkoły posiadamy bogatą kolekcję drzew, krzewów oraz bylin,
 • bierzemy udział w licznych wystawach ogrodniczych na szczeblu szkolnym i ogólnopolskim np. udział w ogólnopolskiej wystawie "Młodzi projektanci zieleni", na której nasza młodzież zdobywa czołowe miejsca oraz nagrody publiczności,
 • w ramach zajęć organizowane są wycieczki dydaktyczne, podczas których młodzież poznaje założenia w różnych stylach, zapoznaje się z historią i różnorodnością ogrodów np. Wirty, Dobrzyca, Frank-Raj, Polagra - Poznań.