Technik Logistyk

 • Edukacja kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz zdobyciem
  DYPLOMU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

W zawodzie technik logistyk wyodrębniono dwie kwalifikacje:

 •  SPL.01   Obsługa magazynów
 •  SPL.04   Organizacja transportu

 

Kształcenie obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące, w tym przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia
 • przedmioty uzupełniające: historia, wiedza o społeczeństwie
 • przedmioty zawodowe

Przygotowanie do zawodu
Technik Logistyk będzie przygotowany do:

 • planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania przemieszczania towarów od producenta do konsumenta
 • dostarczenia towarów zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizowania kosztów całego procesu
 • właściwego wyboru procedury zakupów oraz wyboru dostawców i towarów
 • analizowania stanu zakupów i zarządzania nimi
 • obsługi zamówień i organizacji transportu z wykorzystaniem systemów informatycznych
 • odzyskiwania, zabezpieczania i utylizacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Perspektywy zawodowe
Absolwenci mogą pracować:

 • w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych
 • jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy
 • jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym
 • jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu ludzi i towarów w ruchu krajowym i międzynarodowym
 • jako kierownicy działów logistycznych lub spedycyjnych


NASZE FIRMY PARTNERSKIE:

 • Poczta Polska - posiada dział operacji logistycznych o ogólnopolskim zasięgu działania, dysponujący rozbudowanym systemem logistycznym w postaci nowoczesnej floty oraz dużych centrów dystrybucyjno – rozdzielczych.
 • Grupa Raben - obecna na rynku europejskim od ponad 80 lat oferując kompleksowe usługi logistyczne. Poszczególne oddziały Grupy zlokalizowane są w 10 krajach Europy, m.in. w Czechach, Holandii, Niemczech i Polsce. Grupa Raben od 2010 roku prowadzi kampanię społeczną pod nazwą „Transport jest potrzebny”. Celem inicjatywy jest uświadomienie wagi transportu oraz promowanie bezpieczeństwa drogowego.
 • DCT Gdańsk SA - jest największym i najszybciej rozwijającym się polskim terminalem kontenerowym oraz jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio zawijają statki z Dalekiego Wschodu. Terminal DCT, zlokalizowany w samym sercu Morza Bałtyckiego – w Porcie Gdańskim.

Informacje dodatkowe:

 • posiadamy nowoczesne pracownie wyposażone w laptopy dla każdego ucznia
 • pracownia logistyki jest jednocześnie ośrodkiem egzaminacyjnym
 • organizujemy dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego teoretycznego i praktycznego,
 • organizujemy konkursy wiedzy zawodowej